CALCULADOR DE TALLA

Si no dispones de ninguna referencia porque no has vestido nunca la marca que has elegido, o no puedes pasar por nuestras oficinas o delegaciones a probarse las prendas téxtiles elegidas … siempre puedes utilizar las informaciones de referencia que nos proporcionan nuestros proveedores. Aconsejamos que te pruebes las prendas o mires el calculador de tallas antes de decirnos las tallas que deseas ya que si te equivocas no tendrás opción a ningún cambio.

Tallas ROLY  (Busca el modelo y pulsa el botón “Calculador de Talla”)

Tallas VALENTO 

Tallas FRUIT OF THE LOOM

Tallas SOL’S  (Las medidas se encuentran en cada producto del propio catálogo) 

Tallas JOYLU 

Tallas ANBOR  (Las medidas se encuentran en la ficha de cada producto) 

Tallas JHK  (Las medidas se encuentran en la ficha de cada producto) 

Tallas VELILLA

Tallas SEANA TEXTIL

Tallas PORTWEST

Tallas LUANVI  (Las medidas se encuentran en cada producto del propio catálogo)

Tallas JOMA 

Tallas SPALDING

Tallas UHLSPORT

Tallas INTERMEZZO 

Si no disposes de cap referència perquè no has vestit mai la marca que has triat, o no pots passar per les nostres oficines o delegacions a emprovar-te les peces tèxtils triades… sempre pots fer servir les informacions de referència que ens proporcionen els nostres proveïdors. Aconsellem que t’emprovis les peces de roba o miris el calculador de talla abans de dir-nos les talles que desitges ja que si t’equivoques no tindràs opció a cap canvi.

Talles ROLY  (Cerca el model i clica al botó “Calculador de Talla”)

Talles VALENTO

Talles FRUIT OF THE LOOM

Talles SOL’S  (Les mesures es troben a cada producte del propi catàleg) 

Talles JOYLU

Talles ANBOR (Les mesures es troben a la fitxa de cada producte)

Talles JHK  (Les mesures es troben a la fitxa de cada producte)

Talles VELILLA

Talles SEANA TEXTIL

Talles PORTWEST

Talles LUANVI  (Les mesures es troben a cada producte del propi catàleg)

Talles JOMA

Talles SPALDING

Talles UHLSPORT

Talles INTERMEZZO