SERVICIOS: EPI (Equipo de Protección Individual)

Un altre dels nostres serveis és el subministrament d’EPI’s (Equips de Protecció Individual). Si necessita equipament de seguretat individual per la seva empresa o institució pública, pot confiar amb nosaltres ja que l’hi oferim els millors preus i una qualitat immillorable. Si ho desitja, estudiarem per cada cas, el tipus d’EPI’s que ofereix la millor protecció al seu personal.

La inversió en la protecció del seu equip humà, sempre és un estalvi perquè cap empresa o institució es pot permetre incidències. La seguretat i protecció del seu equip humà és seguretat per la seva empresa.  


Otro de nuestros servicios es el suministro de EPI (Equipos de Protección Individual). Si necesita equipamiento de seguridad individual para su empresa o institución pública, puede confiar en nosotros ya que se lo ofrecemos los mejores precios y una calidad inmejorable. Si lo desea, estudiaremos para cada caso, el tipo de EPI que ofrece la mejor protección a su personal.

La inversión en la protección de su equipo humano, siempre es un ahorro para que ninguna empresa o institución puede permitirse incidencias. La seguridad y protección de su equipo humano es seguridad para su empresa.