TIEMPO DE ENTREGA

Terminis de lliurament estàndard

El nostre temps d’estampació estàndard és de 5-6 dies laborables en una comanda estàndard des de confirmació de talles, disseny i pagament i de 10-12 dies laborables si hem de demanar alguna talla al fabricant. Normalment has de comptar un parell de setmanes naturals des de confirmació de talles, disseny i pagament.

Les comandes les podràs recollir en qualsevol de les botigues LOGIESPORT el dia que hagis acordat amb LOGIGRÀFIC o si ho desitges, et podem enviar la comanda en un lloc determinat ja que LOGIGRÀFIC disposa de servei propi de transport a través de LOGIGRUP BALAGUER on hauràs de sumar 3 dies més per fer-te arribar tota la comanda. Les despeses d’enviament aniràn a càrrec del client, el nostre Departament Comercial t’informarà de les tarifes de transport.

 

Serveis Urgents

El nostre servei urgent ofereix un temps de preparació ràpid que permet reduir a la meitat el termini d’entrega, subjecte als detalls de la teva comanda i els nostres volums de treball.

Per a treballs molt urgents i sempre subjecte als nostres nivells d’existències, capacitat d’impressió i els detalls de la teva comanda, podem oferir-te un servei de lliurament de l’endemà. T’informariem en tot moment si podem complir el termini quan haguem rebut la teva petició de pressupost.

 

Requisits especials per a servei urgents.

Tot disseny ha de ser subministrat en el format correcte sense que el nostre Departament de Disseny Gràfic hagi d’intervenir per res i seguint els consells d’entrega del document gràfic que es mostra a la nostra pàgina web. Si no pots subministrar el disseny en el format adequat, pot ser que tinguem d’afegir un cost extra per intervenció urgent del nostre Departament de Disseny Gràfic i un retard de 12 h en l’entrega de la comanda.

Tan aviat com t’haguem enviat la prova visual per a ser aprovada, és important que ens responguis ràpidament.

És important que puguem contactar amb tu fàcilment per telèfon o correu electrònic durant el nostre horari laboral, per a comentar qualsevol detall de la comanda si fa falta.

Has de tenir en compte que les comandes de Servei Urgent són subjectes a un preu més elevat ja que és possible que haguem de paralitzar treballs existents per garantir que puguem complir amb el teu termini de lliurament.

Plazos de entrega estándar

Nuestro tiempo de estampación estándar es de 5-6 días laborables en un pedido estándar desde confirmación de tallas, diseño y pago y de 10-12 días laborables si tenemos que pedir alguna talla al fabricante. Normalmente tienes que contar un par de semanas naturales desde confirmación de tallas, diseño y pago.

Los pedidos las podrás recoger en cualquiera de las tiendas LOGIESPORT el día que hayas acordado con LOGIGRÀFIC o si lo deseas, te podemos enviar el pedido en un lugar determinado ya que LOGIGRÀFIC dispone de servicio propio de transporte a través de LOGIGRUP BALAGUER donde deberás sumar 3 días más para hacerte llegar todo el pedido. Los gastos de envío correrán a cargo del cliente, nuestro Departamento Comercial te informará de las tarifas de transporte.

 

Servicios Urgentes

Nuestro servicio urgente ofrece un tiempo de preparación rápido que permite reducir a la mitad el plazo de entrega, sujeto a los detalles de tu pedido y nuestros volúmenes de trabajo.

Para trabajos muy urgentes y siempre sujeto a nuestros niveles de existencias, capacidad de impresión y los detalles de tu pedido, podemos ofrecerte un servicio de entrega del día siguiente. Te informariamos en todo momento si podemos cumplir el plazo cuando hayamos recibido tu petición de presupuesto.

 

Requisitos especiales para servicio urgentes

Todo diseño debe ser suministrado en el formato correcto sin que nuestro Departamento de Diseño Gráfico deba intervenir para nada y siguiendo los consejos de entrega del documento gráfico que se muestra en nuestra página web. Si no puedes suministrar el diseño en el formato adecuado, puede que tengamos que añadir un coste extra por intervención urgente de nuestro Departamento de Diseño Gráfico y un retraso de 12 horas en la entrega del pedido.

Tan pronto como te hayamos enviado la prueba visual para ser aprobada, es importante que nos conteste rápidamente.

Es importante que podamos contactar contigo fácilmente por teléfono o correo electrónico durante nuestro horario laboral, para comentar cualquier detalle del pedido si hace falta.

Tienes que tener en cuenta que los pedidos de Servicio Urgente son sujetos a un precio más elevado ya que es posible que tengamos que paralizar trabajos existentes para garantizar que podamos cumplir con tu plazo de entrega.