Tipos de estampación

Disposem de taller propi t’estampació i l’hi oferim avantatges com descomptes en pantalles i preus molt ajustats. Treballem l’estampació en:

 • SERIGRAFIA: L’estampació de roba mitjançant serigrafía és la forma més tradicional de la impressió textil. Amb aquesta técnica, aconseguim els resultats de la més alta qualitat, aquesta és la técnica més adequada per tirades llargues per cobrir els costos inicials de pantalles i fotolits.

  • Ventatges:
   • La serigrafia és una tècnica que fa que l’estampat duri amb el temps i les rentades. 
  • Incovenients: 
   • És un sistema de d’estampació amb un elevat cost en tirades petites degut al sobrecost de la posada en marxa de la maquinària i la realització de les pantalles.
   • No es poden utilitzar massa colors. Com més colors s’utilitzen, més augmenta el cost de les pantalles.

PROCÉS D’ESTAMPACIÓ AMB SERIGRAFIA

 • SUBLIMACIÓ: La sublimació tèxtil és la la manera perfecta d’aconseguir impressions amb qualitat fotogràfica i a tot color en samarretes de polièster 100%. S’imprimeix el disseny a estampar amb una impressora amb tintes especials sobre un paper que no absorbeix aquestes tintes. A continuació es planxa el paper sobre el teixit de la peça a personalitzar. Les tintes tenen la propietat d’evaporar-se amb la calor de la planxa de transferència i penetrar en les molècules del polièster.
  • Ventatges:
   • És el sistema d’estampació ideal per a les peces tècniques i esportives perquè no tapa el porus del teixit i permet la transpiració.
   • És inapreciable al tacte, no pesa, no fa transpirar, etc …
   • No es necessiten Fotolits, Clixés, Pantalles o qualsevol altra cosa per fer la impressió.
   • És el sistema d’estampació més econòmic.
   • Es pot fer de forma molt ràpida en quantitats petites.
   • Permet una reproducció gairebé fotogràfica sense augmentar costos: val el mateix l’estampat a un color que a tot color.
  • Inconvenients:
   • El gran inconvenient és que només es pot imprimir en peces de polièster tot i que disposem d’alguns proveïdors que fabriquen peces tèxtils de polièster amb tacte de cotó.
   • En peces tèxtils de polièster que no siguin blanques, els colors de l’estampació es barregen amb el color de la peça tèxtil.
   • En peces tèxtils de colors foscos no es pot realitzar.

PROCÉS D’ESTAMPACIÓ AMB SUBLIMACIÓ

 • VINIL TÈXTIL: Vinil textil o vinil de tall es considera una técnica d’impressió, però no hi ha cap impressió real involucrada. El que passa, és que la màquina fa servir la técnica de tall en un paper de vinil d’alta qualitat amb la forma del disseny. Per l’estampació s’empra una capa molt fina de vinil de gran resistència i durabilitat, capaç de suportar innombrables rentats sense que es deteriori.
  • Ventatges:
   • Els vinils tèxtils permeten uns acabats de gran qualitat.
   • És un mètode ideal per personalitzar peces de roba laboral o equipacions esportives de tirada curta.
  • Inconvenients:
   • El disseny ha de ser vectoritzat ja que les làmines de vinil es tallen amb plotter.
   • Un altre petit problema és el de la coloració. Tan sols admet colors plans i la carta és força limitada.
   • Els degradats de color tampoc són possibles amb aquest mètode.
   • Els dissenys massa petits, com línies primes o textos no són molt recomanables.

PROCÉS D’ESTAMPACIÓ AMB VINIL DE TALL

 • VINIL TÈXTIL A TOT COLOR: El vinil tèxtil a tot color i qualitat fotogràfica, una alternativa ideal a la serigrafia per a quantitats petites, esdeveniments, presentacions de marca i fins i tot festes o comiats de solter/a. Per l’estampació s’empra una capa molt fina de vinil de gran resistència i durabilitat. Els dissenys es realitzen i retallen amb la forma desitjada i no deixen rectangle de silicona com els vinils tradicionals.
  • Ventatges:
   • Permet reproduir colors pantone amb força fidelitat, imatges amb qualitat fotogràfica i multitud de matisos.
   • Els vinils tèxtils permeten uns acabats de gran qualitat.
   • És un mètode ideal per personalitzar peces de roba laboral o equipacions esportives.
  • Inconvenients:
   • El disseny ha de ser vectoritzat ja que les làmines de vinil es tallen amb plotter.
   • Els dissenys massa petits, com línies primes o textos no són molt recomanables.

PROCÉS D’ESTAMPACIÓ AMB VINIL IMPRÈS A COLOR

 • TRANSFER TÈRMIC: L’estampació mitjançant transfer tèrmic és un sistema que permet oferir al client una equipació totalment exclusiva i personalitzada, sense límits pel que fa a disseny. El límit és la pròpia imaginació del client i amb total garantia de continuïtat, sense exigir quantitats mínimes. L’estampació queda totalment integrada a la peça, sense relleus ni costures, colors sòlids. El teixit que utilitzem és polièster Quik Dry, és un teixit a força de microfibra, molt suau al tacte, agradable i totalment transpirable.
  • Ventatges:
   • És el sistema d’estampació ideal per a les peces tècniques i esportives perquè no tapa el porus del teixit i permet la transpiració.
   • És inapreciable al tacte, no pesa, no fa transpirar, etc …
   • Permet reproduir colors pantone amb força fidelitat, imatges amb qualitat fotogràfica i multitud de matisos.
  • Inconvenients:
   • El temps d’entrega és llarg degut a la complexitat d’aquest sistema de marcatge.

L’hi oferim grans avantatges com:

 • Fotolits gratuïts en l’estampació de serigrafia
 • 10% de descompte en la realització de les pantalles si compra la roba a LOGIGRÀFIC
 • Preus molt ajustats en estampació de vinil
 • Estampació de petites comandes de sublimació i vinil entre 48 i 72 h.
 • Estampació de petites comandes de serigrafia entre 72 i 96 h.
 • VAL de 40% de descompte per comprar a les botigues LOGIESPORT

Disponemos de taller propio t’estampació y se lo ofrecemos ventajas como descuentos en pantallas y precios muy ajustados. Trabajamos la estampación en:

 • SERIGRAFÍA: La estampación de ropa mediante serigrafía es la forma más tradicional de la impresión textil. Con esta técnica, conseguimos los resultados de la más alta calidad, esta es la técnica más adecuada para tiradas largas para cubrir los costes iniciales de pantallas y fotolitos.
 • Ventajas:
  • La serigrafía es una técnica que hace que el estampado dure con el tiempo y los lavados. 
 • Incovenientes: 
  • Es un sistema de de estampación con un elevado coste en tiradas pequeñas debido al sobrecoste de la puesta en marcha de la maquinaria y la realización de las pantallas.
  • No se pueden utilizar demasiados colores. Cuanto más colores se utilizan, más aumenta el coste de las pantallas.

PROCESO DE ESTAMPACIÓN CON SERIGRAFIA

 • SUBLIMACIÓN: La sublimación textil es la la manera perfecta de conseguir impresiones con calidad fotográfica y a todo color en camisetas de poliéster 100%. Se imprime el diseño a imprimir con una impresora con tintas especiales sobre un papel que no absorbe estas tintas. A continuación se plancha el papel sobre el tejido de la pieza a personalizar. Las tintas tienen la propiedad de evaporarse con el calor de la plancha de transferencia y penetrar en las moléculas del poliéster.
  • Ventajas:
   • Es el sistema de estampación ideal para las piezas técnicas y deportivas que no tapa el poro del tejido y permite la transpiración.
   • Es inapreciable al tacto, no pesa, no hace transpirar, etc.
   • No se necesitan Fotolitos, Clichés, Pantallas o cualquier otra cosa para hacer la impresión.
   • Es el sistema de estampación más económico.
   • Se puede hacer de forma muy rápida en cantidades pequeñas.
   • Permite una reproducción casi fotográfica sin aumentar costes: vale lo mismo el estampado a un color que a todo color.
  • Incovenientes: 
   • El gran inconveniente es que sólo se puede imprimir en prendas de poliéster aunque disponemos de algunos proveedores que fabrican piezas textiles de poliéster con tacto de algodón.
   • En piezas textiles de poliéster que no sean blancas, los colores de la estampación se mezclan con el color de la pieza textil.
   • En piezas textiles de colores oscuros no se puede realizar.

PROCESO DE ESTAMPACIÓN CON SUBLIMACIÓN

 

 • VINILO TEXTIL: Vinilo textil o vinilo de corte se considera una técnica de impresión, pero no hay ninguna impresión real involucrada. Lo que pasa, es que la máquina utiliza la técnica de corte en un papel de vinilo de alta calidad con la forma del diseño. Para la estampación se emplea una capa muy fina de vinilo de gran resistencia y durabilidad, capaz de soportar innumerables lavados sin que se deteriore.
  • Ventajas:
   • Los vinilos textiles permiten unos acabados de gran calidad.
   • Es un método ideal para personalizar prendas laboral o equipaciones deportivas de tirada corta.
  • Incovenientes: 
   • El diseño debe ser vectorizado ya que las láminas de vinilo se cortan con plotter.
   • Otro pequeño problema es el de la coloración. Sólo admite colores planos y la carta es bastante limitada.
   • Los degradados de color tampoco son posibles con este método.
   • Los diseños demasiado pequeños, como líneas delgadas o textos no son muy recomendables.

PROCESO DE ESTAMPACIÓN CON VINILO DE CORTE

 • VINILO TEXTIL A TODO COLOR: El vinilo textil a todo color y calidad fotográfica, una alternativa ideal a la serigrafía para cantidades pequeñas, eventos, presentaciones de marca e incluso fiestas o despedidas de soltero/a. Para la estampación se emplea una capa muy fina de vinilo de gran resistencia y durabilidad. Los diseños se realizan y recortan con la forma deseada y no dejan rectángulo de silicona como los vinilos tradicionales.
  • Ventajas:
   • Permite reproducir colores pantone con bastante fidelidad, imágenes con calidad fotográfica y multitud de matices.
   • Los vinilos textiles permiten unos acabados de gran calidad.
   • Es un método ideal para personalizar prendas laboral o equipaciones deportivas.
  • Incovenientes: 
   • El diseño debe ser vectorizado ya que las láminas de vinilo se cortan con plotter.
   • Los diseños demasiado pequeños, como líneas delgadas o textos no son muy recomendables.

PROCESO DE ESTAMPACIÓN CON VINILO IMPRESO A COLOR

 • TRANSFER TÉRMICO: La estampación mediante transfer térmico es un sistema que permite ofrecer al cliente una equipación totalmente exclusiva y personalizada, sin límites en cuanto a diseño. El límite es la propia imaginación del cliente y con total garantía de continuidad, sin exigir cantidades mínimas. La estampación queda totalmente integrada en la pieza, sin relieves ni costuras, colores sólidos. El tejido que utilizamos es poliéster Quik Dry, es un tejido a base de microfibra, muy suave al tacto, agradable y totalmente transpirable.
  • Ventajas:
   • Es el sistema de estampación ideal para las piezas técnicas y deportivas que no tapa el poro del tejido y permite la transpiración.
   • Es inapreciable al tacto, no pesa, no hace transpirar, etc.
   • Permite reproducir colores pantone con bastante fidelidad, imágenes con calidad fotográfica y multitud de matices.
  • Incovenientes: 
   • El tiempo de entrega es largo debido a la complejidad de este sistema de marcaje.

Le ofrecemos grandes ventajas como:

 • Fotolitos gratuitos en la estampación de serigrafía.
 • 10% de descuento en la realización de las pantallas si compra la ropa a LOGIGRÀFIC.
 • Precios muy ajustados en estampación de vinilo.
 • Estampación de pequeños pedidos de sublimación y vinilo entre 48 y 72 h.
 • Estampación de pequeños pedidos de serigrafía entre 72 y 96 h.
 • VAL de 40% de descuento para comprar en las tiendas LOGIESPORT