Condicions generals

POLITICA DE PRIVACITAT DE LOGIGRÀFIC

Es garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades deCaràcter Personal. Totes les dades facilitades pels nostres clients o usuaris de la web www.logigrafic.com o als seus empleats, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de LOGIGRUP BALAGUER SL amb CIF B-25739194, que opera comercialment sota la marca LOGIGRÀFIC i que explota aquesta web. La principal finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir la relació contractual amb els nostres clients, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d’estudis estadístics, així com l’enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per www.logigrafic.com. Aquesta web assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedits per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients, a excepció de quan l’usuari voluntàriament hagi sol·licitat informació sobre determinats productes o serveis que www.logigrafic.com no pugui facilitar-li directament i que sí puguin unes altres empreses que mantinguin relacions comercials amb www.logigrafic.com. En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els clients de www.logigrafic.com poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a LOGIGRÀFIC, C/Girona nº90, 25600 Balaguer o enviant un correu electrònic a info@logigrafic.com

GARANTIA DE DEVOLUCIÓ

LOGIGRÀFIC accepta la devolució en 24 h i et donem l’oportunitat de tornar a estampar de nou el producte defectuós.

En cas que el producte lliurat sigui defectuós, LOGIGRÀFIC es farà càrrec de la gestió i el pagament de la recollida.

Abans de la recollida, LOGIGRÀFIC demana al client que enviï una imatge per correu electrònic info@logigrafic.com. Una vegada acceptada la devolució, passarem a recollir el producte i quan sigui a les nostres instal·lacions examinarem el producte i si realment és defectuós, reemborsarem l’import del producte defectuós o el seu reemplaçament.

No acceptarem la devolució d’un producte utilitzat.

Acceptem la devolució de la comanda, llevat que hi hagi una fallada en la roba o article publicitari. Si es dóna aquest cas, intentarem solucionar el problema amb la marca en qüestió.

Si penses que la mercaderia és defectuosa, si us plau, contacta amb nosaltres a les 24 h següents de la recepció de les peces, doneu-nos tots els detalls i envieu-nos fotos per correu electrònic.

ÚS D’IMATGES

Acceptant el pressupost, LOGIGRÀFIC es reserva el dret a publicar en el seu web www.logigrafic.com, alguns dels treballs realitzats. Si no li interessa sortir en la nostra web, comuniqui-ho a l’empresa a través del nostre correu: info@logigrafic.com.